Illustration for Managementgame

Over Code 95

 

Sinds 10 september 2009 is een nieuwe richtlijn in werking getreden. Het papieren chauffeursdiploma heeft plaats gemaakt voor Code 95 op het rijbewijs. Deze code is vijf jaar geldig, om zo de kwaliteit van de chauffeur in het goederenvervoer te verbeteren op Europees niveau. De geldigheid wordt verlengd als in de voorgaande vijf jaar 35 uur nascholing is gevolgd. Zodra deze door de gemeente op het rijbewijs is bijgewerkt is de geldigheid verlengd.

 

NASCHOLING OP MAAT

Samen met u wordt een passend programma opgesteld, dit kan tevens voor de gehele periode van 5 jaar. Het is hierbij mogelijk om samen te werken met bijvoorbeeld uw Mentorchauffeurs, Truckdealer, Verzekeringsmaatschappij of Arbodienst. Voor meer informatie kunt terecht op de pagina Trajectcontrole

De regelgeving omtrent Code 95 kan zo nu en dan op bepaalde onderdelen worden gewijzigd. Wij staan voor u klaar om een advies uit re brengen en helpen u graag verder.

U kunt ons bereiken via telefoonnummer 0411-647000 of per e-mail info@advance-groep.nl

VEEL GESTELDE VRAGEN

Wat houdt de Richtlijn in?

De Richtlijn Vakbekwaamheid stelt eisen aan de basiskwalificatie voor aankomende beroepschauffeurs en verplicht actieve bus- en vrachtautochauffeurs om nascholing te volgen. Het papieren chauffeursdiploma heeft plaats gemaakt voor Code 95 op het rijbewijs. Deze code is vijf jaar geldig, om zo het de kwaliteit van de chauffeur in het goederenvervoer te verbeteren op Europees niveau. De geldigheid wordt namelijk verlengd als in de voorgaande vijf jaar 35 uur nascholing is gevolgd.

Is de Richtlijn verplicht?

Alle EU-landen zijn verplicht om de regelgeving voor hun huidige en aankomende chauffeurs in te voeren. Hierdoor ontstaat er uniformiteit in de eisen die gesteld worden aan Europese chauffeurs. In Nederland is CCV in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering van de Richtlijn Vakbekwaamheid. Vrachtautochauffeurs, die vóór 10 september 2009 al in bezit zijn van rijbewijs C, hebben vanaf september 2009 tot september 2016 (7 jaar) de tijd om aan hun nascholingsverplichting te voldoen. Daarna moeten zij elke vijf jaar hun Vakbekwaamheid (code 95) verlengen, steeds door het volgen van 35 uur nascholing. Iedereen die na 10 september 2009 de code 95 behaalt, valt direct binnen de vijfjaarlijkse nascholingscyclus.

Waarom is de Richtlijn geïntroduceerd?

De invoering van de Richtlijn moet leiden tot een grotere verkeersveiligheid in Europa en het terugdringen van het aantal verkeersongevallen waarbij vrachtauto’s en bussen zijn betrokken. Daarnaast is reductie van het brandstofverbruik een doelstelling van de Richtlijn. Met als gevolg minder CO2 uitstoot en daardoor een beter leefmilieu in Europa. Bovendien draagt extra scholing bij aan betere vaardigheden van chauffeurs, waardoor het imago van de sector verbetert.

Biedt de Richtlijn voor werkgever en werknemers ook voordelen?

De Richtlijn geeft – behalve een wettelijke verplichting - ook voordelen voor zowel werkgevers en werknemers. Goed geschoolde chauffeurs zijn productiever, breder inzetbaar en ze leveren hierdoor een bijdrage aan een beter rendement. Voor zowel de werkgever als de werknemer biedt de nascholing kansen voor bijvoorbeeld taakuitbreiding of -verandering, waardoor chauffeurs meer verantwoordelijkheid krijgen. Door de nascholing van 35 uur in 5 jaar vergroten chauffeurs hun kennis en worden ze waardevoller voor het bedrijf.

Voor wie geldt de Richtlijn?

De Richtlijn bestaat uit twee onderdelen: de basiskwalificatie en de verplichte nascholing. De wijzigingen in de basiskwalificatie hebben gevolgen voor aankomende beroepschauffeurs. De verplichte nascholing geldt voor elke beroepschauffeur die zijn vakbekwaamheid heeft en wil behouden.

Wanneer is de Richtlijn ingegaan?

Vanaf 10 september 2008 is de Richtlijn van kracht voor aankomende en actieve beroepschauffeurs in het personenvervoer. Vanaf 10 september 2009 is de Richtlijn ingegaan ook voor aankomende en actieve beroepschauffeurs die werkzaam zijn in het beroepsgoederenvervoer.

Hoe lang is de code Vakbekwaamheid (code 95) op het rijbewijs geldig?

De code is vijf jaar geldig en wordt alleen verlengd wanneer de volledige 35 uur van de verplichte nascholing is gevolgd. Achter de code staat de datum waarop de geldigheid van de code verstrijkt.

Geldt de code 95 ook voor de rijbewijscategorie E bij C?

Chauffeurs die in het bezit zijn van rijbewijs C met code 95 kunnen ook het praktijkexamen doen voor rijbewijs CE (trekkeroplegger/vrachtauto met aanhangwagen). De code 95 wordt dan ook achter de categorie CE op het rijbewijs gezet.

Ik heb een chauffeursdiploma voor personenvervoer en goederenvervoer, moet ik voor beide nascholing volgen?

Chauffeurs die in het bezit zijn van zowel een chauffeursdiploma voor personenvervoer als voor beroepsgoederenvervoer, hoeven maar één keer 35 uur nascholing per 5 jaar te volgen en niet 70 uur.

Ik heb de code 95 na 10 september 2009 behaald, wanneer moet ik de nascholing afronden?

Iedereen die na 10 september 2009 de code 95 behaalt, valt direct binnen de vijfjaarlijkse nascholingscyclus. Nieuwe beroepschauffeurs die na september 2009 het rijbewijs C/CE gehaald hebben, hebben gelijk aan de basiskwalificatie voldaan en hebben de code 95 direct op het rijbewijs gekregen. Bijvoorbeeld: een chauffeur heeft zijn code 95 in februari 2010 gehaald, hij moet dan de 35 uur nascholing al in februari 2015 voltooid hebben.

Chauffeurs geboren voor 1 juli 1955 Chauffeurs geboren voor 1 juli 1955 zijn niet langer vrijgesteld van het behalen van de basiskwalificatie en het voeren van een bijbehorende code 95 op het rijbewijs. Deze chauffeurs moeten nu ook 35 uur nascholing volgen. Voor het C-rijbewijs moet dit voor 10 september 2016 zijn afgerond. Voor het D-rijbewijs moet dat voor 10 september 2015.

Kunnen chauffeurs zelf bepalen wanneer zij aan de nascholing voldoen?

De periodes van nascholing zijn vastgesteld. Buschauffeurs die voor september 2008 vakbekwaam zijn, moeten voor 2015 (eerste periode is 7 jaar) hun 35 uur hebben gedaan en dan weer voor 2020, 2025, 2030 etc. Vrachtautochauffeurs die voor september 2009 vakbekwaam zijn, moeten voor 2016 (eerste periode is 7 jaar) hun 35 uur hebben gedaan en dan weer voor 2021, 2026, 2031 etc.

Wat zijn de gevolgen voor chauffeurs die niet aan de nascholingsverplichting hebben voldaan? Chauffeurs die binnen de termijn van 5 jaar geen 35 uur nascholing hebben gevolgd, mogen niet meer beroepsmatig rijden. Dat wil zeggen dat hun vakbekwaamheid is verlopen. Pas wanneer ze 35 uur nascholing hebben gevolgd, mogen ze weer beroepsmatig rijden. Ze hoeven dan niet opnieuw de basiskwalificatie te behalen.

Wie is verantwoordelijk voor de verplichte nascholing?

De chauffeur is er zelf verantwoordelijk voor dat hij zijn Vakbekwaamheid behoudt. Gezien het gezamenlijke belang is de nascholing een zaak van de werknemer én de werkgever. Er zijn veel vragen over wie de nascholing betaalt. CAO-partijen hebben hierover afspraken gemaakt welke zijn vastgelegd in de CAO voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. Werkgevers doen er verstandig aan terzake de te maken kosten een studiekostenregeling overeen te komen met hun werknemers. Een voorbeeld van een studiekostenregeling kan worden verkregen via Transport en Logistiek Nederland.

Wat als ik nieuwe chauffeurs in dienst neem?

Het is verstandig om bij indiensttreding van nieuwe chauffeurs te informeren naar de status van de verplichte nascholing. Het is een gezamenlijk belang om ervoor te zorgen dat de chauffeur zijn Vakbekwaamheid behoudt. De chauffeur kan zijn status bekijken via www.mijnccvexamenhuis.nl door in te loggen met zijn DigiD code en hiervan een print voor de werkgever maken.

Advance Groep Locaties
Contact Informatie
Advance Groep
Kerkeind 22
5076 AC Haaren (N-Br)
Wij staan altijd voor u klaar
+31 (0) 411 64 70 00
Stuur ons een e-mail
Advance Groep is onderdeel van Gilde-BT
Social Media
Erkenningen
Copyright 2021 © Advance. All rights reserved.
Disclaimer   |   Privacy  |   Algemene voorwaarden  |   Bezwarenregeling  |   Inloggen